Polskie Towarzystwo Leśne

"Szanujmy lasy - zbierajmy makulaturę" - więcej informacji w zamieszczonym poniżej pliku.

Szanowni Państwo


Pragnę zaprezentować Państwu referat prof. Kazimierza Rykowskiego, wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej w Instytucie Badawczym Leśnictwa wiosną tego roku. Była to pierwsza sesja w ramach powołanej „Zimowej Szkoły Leśnej”. Przedstawione na niej referaty – gdyż wygłoszono ich wiele – były odzwierciedleniem dyskusji, jaka od lat toczy się na całym świecie: jakie powinny być relacje między globalnie rozumianą biosferą a człowiekiem.

Aczkolwiek dyskusja ta ma wielowiekową historię, w obecnych czasach jej przebieg ma szczególnie duże znaczenie z racji lawinowo rosnących możliwości technologicznych człowieka jako „superkonsumenta”, zdolnego do wywoływania zmian w skali całej planety, a co więcej – przekonanego o swoim prawie do dominacji nad innymi komponentami biosfery.

Leśnicy kształtują te relacje w skali niemałej – wszak mają bezpośredni wpływ na ok. 28% powierzchni lądów na Ziemi; porównywalny jest też ich wpływ na środowisko naturalne w Polsce. Mając świadomość odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami, musimy poszukiwać takiej formuły funkcjonowania w globalnym ekosystemie, która zarówno spełni oczekiwania konsumenckie człowieka, jak i będzie co najmniej nieszkodliwa dla ogółu naszych współlokatorów na Ziemi.

Zapraszam do lektury referatu i namawiam na chwilę refleksji nad zawartymi w nim tezami.


                                                                                      Przewodniczący Koła PTL przy biurze RDLP

                                                                                                          Andrzej Sobania

P.S. Pozostałe referaty będę zamieszczał na stronie PTL sukcesywnie, po ich przekształceniu w pliki tekstowe.Poniżej zamieszczono referat "Wielofunkcyjny las w badaniach hodowli lasu" Eugeniusza Bernadzkiego.
 

Poniżej zamieszczono materiały (do pobrania) z I posiedzenia koła PTL przy biurze RDLP Olsztyn.

© 2013 RDLP Olsztyn | Powered by Siteor.pl